فیلم سینمایی مدیترانه

این فیلم وایت‌کننده داستانی از حضور لشگر فاطمیون در سوریه برای آبرسانی به مردم این کشور و حمله داعش برای قطع آب شهرهای سوریه است.

فیلمی موجود نیست !